wem

Dzie­siąt­ka gwiazd pol­skiej mu­zy­ki roz­ryw­ko­wej zagra po raz pierw­szy w hi­sto­rii na le­gen­dar­nym We­mbley już 19 kwiet­nia 2015 roku. Szy­ku­je się nie­za­po­mnia­ny show! Czytaj wiecej….

Polskie gwiazdy na światowych scenach – Muzyka